All posts filed under: Yhteistyö

Kemianlabroja yläkoululaisille

Hyvinkään Sveitsin lukio tekee yhteistyötä myös yläasteiden kanssa. Koulumme laboratorio on mielenkiintoinen paikka tutustua lukio-opintoihin Hyvinkään Sveitsin lukiossa. Tammikuussa Härkävehmaan 9. luokan oppilaita on jo kahtena torstaina tutustunut kemian maailmaan eristämällä kofeiinia kahvista Sveitsin lukion kemian opettajan Jorma Kontiaisen opastuksella. Laboratoriotyössä tulivat tutuksi mm. uutto, suodatus ja tislaus. Aika laboratoriossa kului nopeasti, ja lopputuloksena saatiin petrimaljaan kiinteää kofeiinia. Seuraavassa on opiskelijoiden kommentteja laboratoriokäynnistä: -mielenkiintoista -monipuolista -erilaista -oli kiva työskennellä labrassa Näin ysit pääsivät tutustumaan luonnontieteiden opiskeluun myös kokeellisesti. Jatkamme yhteistyötä kevätlukukaudella ja ensi lukuvuonna ysien sekä myös kasien kanssa.

Vesikurssi Tvärminnen ulkosaaristossa

Tämän vuoden vesikurssi pidettiin Itämeri-kurssina. Suurin osa kurssista pidettiin Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla, joka sijaitsee Hangossa. Kurssin alussa oli muutama valmisteleva tunti ennen viikonloppuretkeä Tvärminneen ja purkusessio sen jälkeen. Kurssin järjesti Hyvinkään Sveitsin lukio yhteistyössä Espoon Tapiolan lukion ja Tvärminnen eläintieteellisen aseman kanssa. Kurssi tarjosi erilaisen opiskeluympäristön, jossa sai tutkia paljon käytännössä. Tvärminnen eläintieteellisen aseman toimiminen biologisen tutkimuksen tukikohtana mahdollisti meille opiskelijoille erinomaiset puitteet. Ensimmäisenä päivänä Tvärminnessä pääsimme T / A Saduria -tutkimusalukselle, jossa vietimme aikaa pitkälle iltapäivään ottamalla erilaisia vesi- ja pohjanäytteitä. Saavuttuamme takaisin maihin käsittelimme näytteitä. Tutkimusaluksella tekemämme tutkimustyö oli yksi kurssini huippuhetkistä. Suosihan meitä sää, ja oli mukava tehdä tutkimuksia merellä yhdessä hyvällä porukalla. Seuraavana aamuna suuntasimme soutuveneillä lähisaareen nimeltä Halsholmen. Siellä tutkimme rakkolevärannan eliöstöä ja otimme paljon näytteitä eri lajeista. Rakkolevärannan tutkiminen oli hyvin mielenkiintoista ja mukavaa. Maissa veimme näytteet kurssisaliin, jossa lajittelimme ne astioihin ja nimesimme lajit. Tutkimme loppu iltapäivän edellispäivänä tutkimusalukselta keräämiämme kasvi- ja eläinplanktoneja mikroskooppien avulla.  Viimeinen kurssipäivä oli kurssityön valmistelua ryhmissä. Se oli tietokoneella tehtävä posteri jostain viikonlopun aikana käsittelemästämme aiheesta. Posteriin tekoon haimme tietoa netistä, …

Opintoretki Ilmatieteen laitokselle

Fysiikan ja biologian projektikurssit Ilmatieteenlaitoksella työskentelee noin 720 henkilöä. Ilmastotieteenlaitos harjoittaa tutkimustoimintaa ja se tarjoaa palveluita ja tuotteita. Ilmatieteenlaitos työllistää esimerkiksi fyysikoita, meteorologeja, ilmastotutkijoita ja erilaisia insinöörejä. Ilmatieteenlaitos tutkii ilmiöitä merestä avaruuteen saakka.  Opintoretkellämme Ilmatieteen laitokselle oli tarkoituksena mennä kuulemaan, mitä eri aiheita tässä projektissa on ja mitä niissä tehdään ja tietysti saamaan tietoa siitä, miten me lukiolaiset voimme olla avuksi tutkijoille.  Ensin kokoonnuimme luentosaliin kuulemaan, kun eri ilmastoon liittyvien aiheiden asiantuntijat kertoivat meille hieman toiminnastaan. Se oli todella mielenkiintoista ja opettavaista. Sain paljon uutta ja tärkeää tietoa ilmastonmuutoksesta, lumesta ja sen merkityksestä erityisesti Suomessa, ja saimme tietoa myös liukastumistilastoista eri vuoden ajoilta. Esityksistä sai paljon irti ja niistä oli hyötyä. Lopussa pääsimme vielä katolle näkemään, millaisia laitteita Ilmatieteen laitos käyttää ja mitä kaikkea se hyödyntää toiminnassaan. Tutkijoiden esitelmät saivat myös ajattelemaan enemmän ilmastoa ja sen oloa oikeasti ja ymmärsin, että heidän työnsä on oikeasti aika tärkeää. Olen iloinen, että saan olla mukana auttamassa tässä projektissa.  Retkellä minulle tuli uutena tietona myös se, että meteorologeilla on fysiikkaan liittyvä tutkinto. En myös tiennyt, että Ilmastotieteen laitos …

Vierailu Heurekan laboratorioon tekemään DNA-elektroforeesia

Vierailimme BI5-ryhmän kanssa Heurekassa perjantaina 24.4. Ryhmällemme oli varattu laboratorio, jossa saimme kokeilla DNA-elektroforeesia. Se on eräänlainen geenitekniikan tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan erotella erikokoisia DNA-proteiinimolekyylejä. Tätä menetelmää voidaan käyttää hyväksi muun muassa yksilöntunnistuksessa. Ensin opettelimme pipetoimaan automaattipipeteillä, joilla pystyimme mittamaan mikrolitroja. Meille opetettiin myös sentrifugin käyttö, koska tarvitsimme sitä työn tekemisessä. Sentrifugin avulla saimme pienet näytepisarat koeputkien pohjalle pyörimisliikkeen avulla. Aluksi kaadoimme sulatetun agaroosigeelin kelkkaan jähmettymään. Sen jälkeen pipetoimme DNA-näytteeseen ohjeiden mukaisesti muun muassa entsyymiä, joka pilkkoo DNA:ta. Tämän jälkeen laitoimme DNA-näytteen 37-asteiseen lämpöhauteeseen 20 minuutiksi. Lämpöhauteessa entsyymi alkaa vaikuttamaan, koska käyttämämme entsyymi on peräisin bakteereista, jolloin 37-asteinen lämpöhaude on suotuisa paikka entsyymin reagoimiselle. Tämän jälkeen kaadoimme ajolaitteen ja kelkan päälle puskurinesteen. Pipetoimme geeliin jääneisiin koloihin DNA-näytteen ja toisen vertailunäytteen, jonka avulla pystyi vertailemaan katkenneiden DNA-palasien pituuksia. Kun kytkimme ajolaitteeseen sähköjännitteen, DNA-molekyylit alkoivat kulkeutua sähkökentässä kohti positiivista varausta. Isot molekyylipalat liikkuivat hitaammin geelissä. Annoimme ajolaitteen olla noin 20minuuttia käynnissä. Tauon jälkeen tulimme katsomaan tuloksia. Ajolaitteen kelkka otettiin irti ja sen tuloksia tutkimme ultraviolettivalossa. Geeliin oli syntynyt erilainen sarja raitoja. Raidat olivat DNA-palasia. Raitojen määrästä pystyimme päättelemään, kuinka monta katkaisuentsyymiä näytteessä …

Härkävehmaan ysejä tekemässä kemian labroja Sveitsin lukiossa

Hyvinkään Sveitsin lukio tekee yhteistyötä myös yläasteiden kanssa toteuttamalla mm. ysien vierailuja koulullamme. Koulumme laboratorio onkin hieno paikka tutustua lukio-opintoihin luonnontiedepainotteisessa Hyvinkään Sveitsin lukiossa. Tammikuussa Härkävehmaan 9. luokan oppilaat tutustuivat kemian saloihin eristämällä koulumme laboratoriossa kofeiinia kahvista Sveitsin lukion kemian opettajan Jorma Kontiaisen opastuksella. Samalla tutuksi tulivat eri analyysimenetelmät ja välineet, kuten tislauslaitteisto. Laborointiaika kului nopeasti, ja lopputuloksena saatiin petrimaljaan kiinteää valkoista kofeiinia. Ysit pääsivät näin tutustumaan luonnontieteiden opiskeluun käytännönläheisesti. Keväällä koulumme labraan tuleekin lisää ysejä työskentelemään.

Täällä tehdään tiedettä!

Olemme mukana Ilmatieteen laitoksen Tiedekasvatushankkeessa. Siinä tutkijat, opiskelijat ja opettajat tutkivat yhdessä lunta, revontulia, ilmastonmuutosta, siitepölyä ja kasvien fenologiaa. Lisäksi kehitetään uusia sääpalveluja. Miten yhteistyömme toimii? Tutkijat ovat määrittäneet tutkimustarpeen, opettajat sitovat tutkimuksen opetukseen ja opiskelijat tuottavat tutkimusaineistoa ja saavat tuntumaa tutkimustyöhön. Mielenkiintoinen tapa saada kasaan kurssi! Hanke alkoi kun Ilmatieteen laitoksen tutkijat vierailivat 1.9. lukiollamme esittäytymässä ja kertomassa eri tutkimusaiheista. Kun opiskelijoita ja opettajia puolestaan oli 27.10. vieraillut Ilmatieteen laitoksella, pääsivät tutkimukset alkamaan. Eri tutkimusryhmissä on siitä lähtien pidetty yhteyttä tutkijoihin eri tavoin. Menemme uudelleen vierailulle 9.2. Mitä on saatu aikaiseksi? Tässä pari esimerkkiä! Ilmastonmuutos Opiskelijat ovat selvittäneet, millaisia tapoja eri kunnilla on hillitä ja sopeutua ilmastonmuutokseen. Nettilähteisiin perehtyen on selvinnyt mm. että Hyvinkäällä sopeudutaan ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneisiin sademääriin kehittämällä hulevesijärjestelmää. Hulevedellä tarkoitetaan kaduilta ja rakennusten katoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hyvinkäällä on tarkoitus vähentää kaupungin jätevesiverkkoon päätyvän veden määrää ohjaamalla hulevesiä suunnitelmallisesti kohti Vantaanjokea. Tällä hetkellä opiskelijat haastattelevat omia tutkimustöitään varten Hyvinkään kaupungin ympäristöviranomaisia. Tutkimustöiden aiheet liittyvät liikkumiseen ja kulttuuriin. Lumitutkimus Opiskelijat ovat osallistuneet lumimittauksiin ja nähneet, kuinka tutkijat tekevät työtään. Lumitutkimuksen …