Ajankohtaista

Koulutuksessa on tulevaisuus

Koulussamme vieraili 28.1 Kirkon Ulkomaanavusta Laura Vanhanen luennoimasta kehitysyhteistyöstä. Luennon pääteemana hän käsitteli koulutuksen merkitystä paremman tulevaisuuden mahdollistajana.

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyötä tekevä järjestö. Se usein tarjoaa apuaan maissa, joista muut apua ja turvaa antavat järjestöt ja tahot ovat poistuneet. Kirkon Ulkomaanapu keskittää avustustoimintansa erityisesti lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Se pyrkii vahvistamaan heikossa asemassa olevien lapsien oikeuksia kaikilla tasoilla: hengissä säilymisen turvaamisesta koulutuksen järjestämiseen. Sen toimesta on järjestetty peruskoulutusta pakolaisleireillä ja perustettu ammattikouluja esimerkiksi Ugandaan ja Kongoon. Peruskoulutus luo lapsille turvaa ja mielekästä tekemistä sekä jäsentää arkea epävarmojen olosuhteiden keskellä. Ammattikoulutus puolestaan avaa tien työelämään ja itsenäisyyteen. Ne nuoret, jotka käyvät koulua, ovat huomattavissa pienemmässä riskissä joutua terrorismin, rikollisuuden ja lapsisotilasvärvääjien uhreiksi.

KUA2

Vanhanen käsitteli luennossaan myös turvapaikanhakijoihin ja pakolaisuuteen liittyviä kysymyksiä uudesta ja pysähdyttävästä näkökulmasta. On todettu, että sekä pakolaisleireillä että turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa kotoutumista ja yhteishengen luomista vahvistavana tekijänä on toiminut jalkapallon pelaaminen. Jalkapalloa pelataan hyvin monenlaisissa olosuhteissa ja kaikkialla maailmassa. Pelaamismahdollisuuden järjestäminen ei vaadi suuria investointeja ja kaikki, sukupuolesta, iästä tai taidoista riippumatta, voivat siihen osallistua. Tätä toimintaa tukemaan on perustettu joukkue nimeltään Peace united.

Luennolla pohdittiin myös sitä, mitä itse kukin meistä ottaisi mukaansa, jos saisi käskyn lähteä pakoon sodan jaloista. Yleisimmiksi tavaroiksi yleisön joukosta nousivat ymmärrettävästi puhelin, lompakko ja passi.

Lopuksi todettiin, että kehitysyhteistyötä tarvitaan erityisen paljon tulevaisuudessa, jotta kaikkia meitä koskevia globaaleja ongelmia voidaan ratkoa. Lasten ja nuorten koulutuksen turvaaminen on avain parempien hallintojen kehittämiseen, sukupuolten tasa-arvoistamiseen, köyhyyden vähentämiseen, terrorin torjumiseen jne. Toivokaamme siis poliittisen tahdon ja yleisen mielipiteen olevan suopea kehitysyhteistyön turvaamiseen.