Vierailuja

Opintoretki tutustumaan jätehuoltoon

Keskiviikkoaamuna 9.9.2015 me biologian kolmannen kurssin opiskelijat lähdimme bussilla kohti Hyvinkään jätteidenkäsittelyaluetta. Jätteidenkäsittelyalue on siis ennen tunnettu kaatopaikkana, mutta nykyään jätevuori on suljettu ja kaikki alueelle tulevat jätteet kierrätetään tai kuljetetaan eteenpäin jatkokäsittelyä varten.

Hyvinkään jätteidenkäsittelyalue on siis yksi Kiertokapulan eli maamme kolmanneksi suurimman jätteidenkäsittely-yrityksen toimipisteistä. Kiertokapula on vastuussa jopa kahdentoista eri kunnan yritysten ja kotitalouksien jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Näihin kuntiin kuuluu muun muassa Hyvinkään, Riihimäen ja Hämeenlinnan lisäksi niiden vieruskuntia.

IMG_0026

IMG_0022

Vuoden 2007 jälkeen sekajätettä ei ole enää kasattu käsittelemättömänä Hyvinkään kaatopaikalle. Sen sijaan Kiertokapulan jäteautot kuljettavat sen Riihimäellä sijaitsevalle Ekokemille, joka ottaa sen hyötykäyttöön polttamalla. Prosessissa saadaan talteen kaukolämpöä ja sähköä.

Vierailulla meille esiteltiin nopeasti myös jätteidenkäsittelyalueen kierrätyspisteet, joihin jokainen kansalainen saa itse tuoda kierrätettävää jätettä. Alueelta löytyi pisteet mm. puulle, betonille, metallille, risuroskille ja ongelmajätteelle. Kaikista näistä pisteistä jätteet vietiin lopulta käsittelyyn ja otettiin uusiokäyttöön.

IMG_0021

Mielestäni retki oli hyvin opettavainen ja mieltä avartava. On hienoa, kuinka jätteidenkäsittely on vuosikymmenten saatossa kehittynyt yhä ympäristöystävällisemmäksi. Nykypäivän materialismia ihannoivassa maailmassa on hyvin tärkeää, että jätteet otetaan uusiokäyttöön tai hyödynnetään muuten.

Parhaiten kuitenkin vierailusta jäi mieleen yksittäisten kotitalouksien ja yritysten merkitys kierrätyksessä. Vain pienellä vaivalla saisi jokainen talous lajiteltua jätteensä jo kotona niin, että jäteyritysten työ helpottuisi huomattavasti. Nyt kun jätteiden käsittely on jo hyvin edistynyttä, eikö jokaisen taloudenkin pitäisi kehittää itselleen edes jonkinlainen kierrätys- ja lajittelujärjestelmä. Näin toiminnasta tulisi entistäkin ympäristöystävällisempää.