Vierailuja

Professori Petri Pellikka kertoi tutkimuksista Keniassa

Helsingin yliopistolla on tutkimusasema Kenian Taitavuorilla, Wundanyissa. Tutkimusasemaa johtaa Geoinformatiikan professori Petri Pellikka. Hän vieraili toukokuussa 2015 lukiossamme kertomassa huikean mielenkiintoisista ja monipuolisista tutkimuksista Keniassa.

Taitavuoret nousevat savannimaisemista ja ovat osa Itäisiä Kaarivuoria. Pasaatituulet tuovat vuorille orografisia sateita. Sateet ja vuoria verhoava sumu ylläpitävät vuorilla lajistollisesti monimuotoista sademetsää.

Aluetta on tutkittu kaukokartoitusaineistojen avulla ja paikkatietomenetelmin mm. maankäytön muutoksia. Esimerkiksi ilmakuvia ja satelliittikuvia vertailemalla on selvitetty, kuinka suuri osa alueen alkuperäismetsistä on hävinnyt ja kuinka suuri osa näistä metsistä on korvattu vierasperäisillä puulajeilla, kuten männyllä, sypressillä ja eukalyptuksella. Metsiä on kaadettu maatalousmaaksi. Nykyisin alueella viljellään Pellikan mukaan mm. maissia, avocadoa, kahvia, kaalikasveja ja sisalia.

Koska kasvillisuus sitoo itseensä vettä, sillä on suuri merkitys vesitalouden kannalta laajemminkin. Epifyytit eli päällykasvit, sammalet ja jäkälät vuorilla kaappaavat itseensä ilmakehän kosteutta. Kuinka paljon – sitäkin Taitavuorilla tutkitaan.

Ilmastonmuutosta silmällä pitäen on Taitavuorilla kehitetty laserkeilainmenetelmää puiden ja maatalousmaan sisältämän hiilen ja biomassan arvioimiseksi. Professori Pellikalta opimme laserkeilauksesta sen, että viimeinen kaiku mahdollistaa maanpinnan muotojen kartoituksen ja ensimmäinen kaiku kasvillisuuden tulkinnan.

Pellikka Afrikassa

Pellikka Afrikassa

Tutkimusasemalla työskentely on monitieteellistä ja kansainvälistä. Mukana on maantieteilijöitä, fyysikkoja, metsätieteilijöitä ja biologeja, myös afrikkalaisia tutkijoita. Asemalla on vieraillut myös opiskelijaryhmiä muutamista Suomen lukioista. Ehkä jonain päivänä myös Hyvinkään Sveitsin lukiosta?

Linkki tutkimusaseman sivuille http://blogs.helsinki.fi/taita-research-station/