Ajankohtaista

Vaalipaneeli lukiolla

Koulullamme järjestettiin näin ennen eduskuntavaaleja yhden oppitunnin kestävä vaalipaneeli, jonne viisi eduskuntavaaliehdokasta tuli vastailemaan kysymyksiin ja ilmaisemaan mielipiteitään. Vaalipaneelin järjesti Sveitsin lukion oppilaskunta. Vaalipaneelin tavoitteena oli saada lukiolaiset huomaamaan puolueiden ja ehdokkaiden väliset erot, saada oman lukion kehittämisajatuksia vietyä eteenpäin sekä innostaa lukiolaisia vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä. Yleisö oli kuuntelemisen lisäksi mukana vaalipaneelissa osoittamalla omaa mielipidettään vihreiden ja punaisten lappujen avulla.

IMG_5404

IMG_5517

Vaalipaneelin yleisönä olivat Sveitsin lukion ykköset ja kakkoset. Kansanedustajaehdokkaista paikalle olivat päässeet SDP:n edustaja Jussi Kukkola, Vihreiden edustaja Jarno Lappalainen, Keskustasta Joonas Salmi, Perussuomalaisista Simon Elo sekä Kokoomuksesta Ari Mäkelä. Tapahtumassa juontajina toimivat oppilaskunnan puheenjohtaja Selma Seppo sekä oppilaskunnan jäsen Milja Laakso. Heidän tehtävänään oli tapahtuman esittelyn lisäksi esittää suunnitellut kysymykset edustajille sekä antaa puheenvuorot.

Ensimmäiseksi ehdokkaat esittelivät itsensä ja kertoivat hieman taustastaan sekä periaatteistaan. Suurin osa ehdokkaista painotti periaatteidensa esittelyssä nuoriin liittyviä, meille ajankohtaisia asioita, mikä varmasti herätti monen yleisössä istuvan huomion. Vaalipaneelissa keskusteltiinkin monista meihin nuoriin liittyvistä asioista.

Edustajat pitivät keskustelua jatkuvasti yllä jakamalla mielipiteitään ja kommentoimalla toisten mielipiteisiin. Toiset olivat aktiivisemmin mukana kuin toiset. Erityisesti mieleeni jäivät Vihreiden edustajan Lappalaisen ja Perussuomalaisten edustajan Elon jyrkät mielipide-erot. Heti alkuun kysyttiin edustajien kanta tasa-arvoiseen avioliittolakiin ja pyydettiin myös perustelemaan. Oli hyvä, että tämä kysymys kysyttiin alussa, sillä se herätti edustajien välillä kiivaan keskustelun. Jokainen puolusti omaa kantaansa horjumatta ja perusteli sen myös taitavasti. Edustajille ja yleisölle oli annettu vihreät ’’KYLLÄ’’- ja punaiset ’’EI’’-laput. Näiden avulla myös yleisö pääsi äänestykseen mukaan, ja vaikutti siltä, että lähes kaikki olivat avioliittolain puolella.

Avioliittolain lisäksi keskusteltiin opintopalkasta eli opintotuen sitomisesta opiskelujen määrään. Jyrkät mielipide-erot tiettyjen puolueiden välillä näkyivät tässäkin. Keskustelu muuttui erittäin kiivaaksi, melkein jopa taisteluksi joidenkin puolueiden välillä. Seuraavaksi keskusteltiin EU:sta ja sen hyödyistä ja haitoista. Edustajilta kysyttiin ovatko he EU:n puolesta vai vastaan. Jälleen kerran jyrkimmät mielipiteet olivat Lappalaisella ja Elolla. Juuri nämä mielipide-erot tekivät keskustelusta kiivasta ja mielenkiintoista.

Lisäksi keskustelua käytiin myös NATO-jäsenyydestä. NATO-keskustelu oli suhteellisen rauhallista verrattuna muihin aihepiireihin. Jälleen edustajat perustelivat kantansa huolella, mutta myös he näkivät NATO-kysymyksen hieman vaikeana, niin kuin yleisökin lapuilla äänestäessään. NATO-kysymyksen vaikeus voi johtua vähäisestä tiedosta. Nuorille pitäisi kertoa ja selittää sotilasliiton hyviä ja huonoja puolia, että voisimme kommentoida asiaa.

Yleisön osallistuminen taattiin edellä mainituilla äänestyslipuilla. Yleisö äänesti kyllä- tai ei-lapuilla avioliittolaista, NATO:sta, nuorisovaaleista, työharjoittelusta lukiossa sekä EU:hun kuulumisesta. Lähes koko yleisö osallistui äänestykseen. Yleisön ottaminen äänestyksiin oli erinomainen idea, sillä ainakin omasta mielestäni oli kiva myös itse päästä tekemään jotakin eikä vain kuunnella edustajia. Lopussa jäi hieman aikaa yleisön kysymyksille, mikä oli hyvä, mutta monien mielestä yleisön kysymyksille olisi pitänyt varata enemmän aikaa.

IMG_5471

IMG_5470

Vaalipaneeli varmasti herätti nuorissa kiinnostusta tulevia eduskuntavaaleja kohtaan. Paneeli onnistui valaisemaan ajankohtaisia asioita ja puoleiden eroavaisuuksia.

Oma kiinnostukseni heräsi paneelin ansiosta. Kun sain kuulla ehdokkaiden mielipiteitä, huomasin, millaisiin asioihin kukakin haluaisi tarttua. Mahdollisuus äänestää kannattaa aina käyttää, jos haluaa vaikuttaa. Paneelin ansiosta oli helppo valita ”suosikki” niin erilaisten mielipiteiden joukosta.

Yhteiskuntaopin tunneilla opitut asiat muistuivat mieleen ja aukesivat enemmän, kun pääsi itse osalliseksi vaaleihin liittyvään tapahtumaan.  Tunneilla tutustuttiin eri puolueisiin ja siihen, mitä eduskuntavaalit käytännössä ovat. Tapahtuma sopii meille lukiolaisille, koska olemme pian äänestysiässä.

IMG_5525

Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on tulevana sunnuntaina 19.4.